Råd

De vanskelige ordene

Igjen går språkdebatten om hvordan det er riktig å omtale funksjonshemmede. Her er veiledningen for ikkediskriminerende språkbruk.

Akkurat som «svartelista» til NRK Østlandssendingen la føringer for språklig korrekt omtale av mennesker med etnisk minoritetsbakgrunn, vil vi funksjonshemmede med denne ordlista unngå å bli omtalt i diskriminerende vendinger. Sju år etter at ni organisasjoner laget ordlista, vekker den debatt i Aftenposten. Her er ordene som danner utgangspunktet for kronikken «Kjerring, soper, neger og krøpling» i Aftenposten i dag.

Disse ordene anbefales:

• funksjonshemmede
• mennesker/personer med funksjonsnedsettelser
• mennesker/personer med nedsatt funksjonsevne
• mennesker/personer med nedsatt hørsel, syn etc.
• mennesker med autisme
• funksjonshemmede (i forhold til) befolkningen for øvrig/resten av befolkningen eller ikke-funksjonshemmede
• bevegelseshemmede
• synshemmede = blinde og svaksynte
• hørselshemmede og døve
• døvblitt (mistet hørselen helt etter at talespråket er innlært)
• kortvokst
• utviklingshemmet
• diabetes/diabetiker
• dysleksi/dyslektiker
• punktskrift i stedet for blindeskrift
• tegnspråk (ikke døvespråk)
• førerhund

Vær varsom med disse ordene:

• psykopat
• handikappet
• gladjenta/gladgutten (ofte brukt om funksjonshemmede)
• hjelpeløs
• vansiret
• ord med forstavelse blind-, døv-, handikap- osv.
• bruk av ord som sinnssykt/schizofrent/døvt som adjektiv og adverb
• bruker – skal bare benyttes når det henvises til hva man er bruker av, ikke som synonym til funksjonshemmet

Disse ordene skal ikke brukes:

• funksjonsfrisk
• de funksjonshemmede
• ufør som synonym til funksjonshemmet
• yrkeshemmet som synonym til funksjonshemmet
• psykisk utviklingshemmet
• krøpling
• forkrøplet
• invalid/invalidisert
• invalide-bil og andre bindestrekord
• vanfør
• lenket til rullestolen/sengen
• dverg
• åndssvak
• (mentalt) tilbakestående
• autist
• mongoloid
• retardert
• sinnssyk
• grønnsak
• synssvak
• blinde + hund/bøker
• tunghørt
• døvstum
• døve + tolk/språk
• ordblind
• sukkersyke
• senile (heter dement eller senil-dement)
• multihandikappet

Ni organisasjoner

Lista er utarbeidet av Norges Handikapforbund, Norsk Forbund for Utviklingshemmede, Norges Blindeforbund, Hørselshemmedes Landsforbund, Dysleksiforbundet, Synshemmede Akademikere, MS-Forbundet, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke og Norsk Revmatikerforbund. Det skjedde i 2004-2005, men lista er gjengitt i siste nummer av Magasinet Selvsagt. Den har også vært gjenstand for debatt i NRK P2 denne sommeren.