Råd

De vanskelige ordene

Igjen går språkdebatten om hvordan det er riktig å omtale funksjonshemmede. Her er veiledningen for ikkediskriminerende språkbruk. Akkurat som «svartelista» til NRK Østlandssendingen la føringer for språklig korrekt omtale av…