Råd

De vanskelige ordene

Igjen går språkdebatten om hvordan det er riktig å omtale funksjonshemmede. Her er veiledningen for ikkediskriminerende språkbruk. Akkurat som “svartelista” til NRK Østlandssendingen la føringer for språklig korrekt omtale av…